آمار و ارقام

مزيت بزرگ ادپرشيا ديدن يك پرژه كامل و در مقياس بزرگ است، براي همين منظور ادپرشيا با يك سيستم مديريت كامل و حرفه اي را براي كاربران خود فراهم آورده، مي توانيد آمار و ارقام كليك ها بازديدها و درآمد خود را در بازه هاي زماني مختلف با نمودار و جداول تماشا کنید.

 دریافت آمار و آنالیز دقیق

در بخش «مدیریت كاربري» سايت، شما مي توانيد نمودار هايي از هر تبليغ را بر حسب كليك، بازديد، درآمد و مانند آن در بازه هاي زماني كه خودتان مشخص مي كنيد مشاهده نماييد، داشتن اطلاعات ريز و دقيق و گزارش و آمار بازخورد تبليغ باعث برنامه ريزي دقيق در انتخاب نوع تبليغ و در نهايت پيشبرد اهداف درآمدي خود انجام دهيد.

 نمودار تعداد كليك و بازديد

ارائه آمار و نمودار همه جانبه برای کليک و بازديد انجام شده روي هر كدام از تبليغاتتان و اينكه چه مقدار در روز ماه يا سال به تفكيك از هر تبليغ پول درآورده ايد.

 مقدار درآمد

با تجزيه و تحليل و مقايسه نمودارارها و آمارها مي توانيد مسير انتخاب تبليغاتتان را مشخص كرده تا بتوانيد درآمدتان را افزايش دهيد.

 انتخاب بازه زمانی

شما مي توانيد تمام جزئيات تبليغاتتان را در امروز، ديروز، هفته گذشته، ماه گذشته، سال و يا در بازه هاي زماني كه خودتان مشخص مي كنيد را مشاهده کنید.