خبرهای جدید سایت

در این بخش سعی شده به سولات متداولی که ممکن است برای کاربران بوجود آید پاسخ بدهیم. در صورتی که سوال خاصی دارید و پاسخ آن را در این بخش نیافتید. می توانید در صفحه تماس با ما سولات خود را مطرح کنید و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

مزایای سیستم گزارش گیری ادپرشیا

مزایای سیستم گزارش گیری ادپرشیا

جمعه، ۹ دي ۱۳۹۰
سیستم گزارش گیری ادپرشیا با امکانات ویژه خود، امکان آمارگیری لحظه به لحظه از میزان درآمد و هزینه را برای تمامی کاربران اعم از تبلیغ کننده و ناشر فراهم نموده است، از جذابیت های این سیستم میتوان به نمایش عملکرد تبلیغات مختلف اشاره نمود. به عنوان مثال تبلیغ کننده می تواند بنرهایی را که عملکرد پایین دارند را به راحتی جایگزین نماید.