خبرهای جدید سایت

در این بخش سعی شده به سولات متداولی که ممکن است برای کاربران بوجود آید پاسخ بدهیم. در صورتی که سوال خاصی دارید و پاسخ آن را در این بخش نیافتید. می توانید در صفحه تماس با ما سولات خود را مطرح کنید و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

روز اول بهمن ماه 1390 تولد ادپرشیا را جشن می گیریم.

روز اول بهمن ماه 1390 تولد ادپرشیا را جشن می گیریم.

سه شنبه، ۲۷ دي ۱۳۹۰
خبر خوش!
سیستم تبلبغاتی ادپرشیا هفته آینده راه اندازی خواهد شد.
روز اول بهمن ماه 1390 تولد ادپرشیا را جشن می گیریم.
در چند روز آینده ایده ها و راهنمایی هایی را از طریق صفحه فیسبوک و تویتر ادپرشیا برای شما به عنوان تبلیغ کننده یا ناشر ارائه خواهیم کرد تا از سیستم به بهترین نحو استفاده کنید.