مزیت تبلیغ هدفمند

در «ادپرشيا»، تبليغات به چند موضوع تقسیم شده اند و وبمستر ها و وبلاگ نویسان موضوع سایت و وبلاگ خود را مشخص کرده و این، موجب می شود که اگر شما بخواهید در این سیستم تبلیغی بدهید، تبلیغ شما در موضوع خاص خود قرار بگیرد و از انتشار آگهی خود، جواب بهتری بگیرید.

 بازديد هدفمند

قرار گرفتن تبليغ در موضوع مرتبط با خود موجب جلب توجه بيشتر بازديد كننده به محصول يا خدماتي كه تبليغ مي شود خواهد شد.

 موضوعات سايت

مي توانيد آگهی تان را در يكي از طبقه های عمومي، خبر، فن آوري، ورزش، سرگرمي یا فرهنگ و هنر قرار دهيد.

 كلمات كليدي

موضوع های سايت، در قالب «كلمات كليدي» تعريف شده اند و هر كدام دارای یک یا چند زير مجموعه هستند. برای مثال، تبليغ توپ زير مجموعه ورزش است و در گروه ورزش تعريف می شود.