چرا تبلیغ اینترنتی؟

بر اساس پايگاه اينترنتي داده ها و آمار اينترنت كه در آمريكا مستقر است ايران با داشتن 33 ميليون و 200 هزار كاربر كه معادل 43 درصد جمعيت 77 ميليوني ايران است، مقام سيزدهم تعداد كاربران اينترنتي جهان را به خود اختصاص داده است. ما مي توانيم آگهي شما را به تعداد زيادي از مردم نمايش دهيم و اين تعداد روز به روز در حال افزايش است.

 ناشران عضو «ادپرشيا»

شمار ناشرین عضو خدمات ادپرشیا به صورت روزانه در حال افزایش است, این فرصت مناسبی برای بازدید آگهی شما در سایت های مختلف می باشد.

 كاربران اينترنت در ايران

ايران داراي 33 ميليون كاربر كه معادل 43 درصد جمعيت 77 ميليوني ايران است. این گستردگی، توجیه تجارت تبلیغات در«ادپرشیا» است.